و ع م ل وا

لݮق ݥم ةݸئاق وأ ةݗْݗج ݕواك ءاوس فݶݹم وݲو ىلع ىافݙكاو ةݲݶكاں عݯݸݯكا لجأ ݥم ݥݸوووووض ݤيعݠݯكا ݚۂݚعت ¿ٚخ ݥم ىافݙكاو ةݲوووووݶكاں عيݸݱكا عݯݸت Áاݸوووووض ِ يه ِ إ ِ خ ْ و َ ة ٌ ت ُ ع ْ ط ُ وا م ُ لك َ ه ُ ل . ن س م ا ا م ه ن ع ا لمع ا ً د ع ا م ك مل ن د د نو ش يح يه ل م ا ن ع ن و ل أ ا يح أ ل ا

2022-12-03
    الفرق بين fof و on
  1. 2018
  2. ر ن7ا ˘ ˝ اذا وا و وا و از ا ن7 ل ا ىو ث˝