ت د عبدالله عشميق

. عبدالله عبدالله می‌گوید مذاکرات صلح با طالبان که از روز ۲۳ شهریور در دوحه قطر آغاز شده در

2023-02-01
    كيف تسوي صوره مصغره ف فوتي شوب
  1. عبدالله الفاضل عيسى كرم الله‎
  2. May 19, 2018
  3. 07-11-2021
  4. org د
  5. 6